Dlaczego niektórzy Cudzoziemcy otrzymują decyzję na Kartę Pobytu szybciej niż inni?

Bardzo często Cudzoziemcy i Pracodawcy pytają nas, dlaczego jedni otrzymują decyzje szybko i bez zbędnej zwłoki a inni muszą czekać nawet dwa lub 3 lata na Kartę Pobytu.

Poniższy przykład naszych klientów powinien odpowiedzieć na to pytanie.

Pan Serhii złożył 14.07.2020r.  wniosek samodzielnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wniosek taki jest obarczony brakami formalnymi takimi jak osobiste stawiennictwo, brak odcisków palców, brak złożonych dokumentów za zgodność z oryginałem, brak opłat skarbowych oraz fotografii. Urząd bardzo często zajmuje się takimi wnioskami w drugiej kolejności, niestety ilość składanych wniosków powoduje, że bez upominania się o takie postępowanie Inspektor sprawą nie zajmie. Dopiero złożenie ponaglenia oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powoduje zajęcie się sprawą. W przypadku Pana Serhii dochodziło również do zmiany pracodawcy w trakcie postępowania co ponownie spowodowało przedłużenie postępowania. Dopiero zajęcie się sprawą przez naszą firmę sprawa nabrała rozpędu. Otrzymaliśmy wezwanie na uzupełnienie braków, następnie postępowanie zostało wszczęte i uzyskaliśmy decyzję pozytywną.

Również w tym tygodniu przyszły do nas decyzje dla Pana Yehora oraz Pani Kateryny oba wnioski były składane z naszą firmą w lutym 2022r. Dokumenty zostały przygotowane profesjonalnie, termin złożenia dokumentów został umówiony z Urzędem Wojewódzkim. Nasi klienci otrzymali w dniu złożenia wniosków stemple do paszportu legalizujący ich pobyt. Pod koniec maja 2022r. otrzymaliśmy wszczęcie postępowania a decyzje przyszły do nas pocztą 25 maja i 15 czerwca – czyli 4 – 5 miesięcy od złożenia wniosku.

Myślę, że odpowiedz nasuwa się sama. Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie osobiste wniosku są kluczowe dla postępowania na Kartę Pobytu, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz innych dotyczących Cudzoziemców.

Zapraszamy do naszych biur na bezpłatne konsultacje oraz do śledzenia naszego konta na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych.

Pracujemy dla Państwa!