Oświadczenie

o powierzeniu wykonywania pracy

Szybka forma zatrudnienia Cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to najszybsza forma zatrudnienia Cudzoziemca. W imieniu pracodawcy składamy kompletny wniosek na Oświadczenie o powierzeniu pracy za pośrednictwem ePUAP. Po naszej stronie jest wypełnienie dokumentów, złożenie wniosku w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy, dokonywanie korekt – poprawek oraz odbiór decyzji.

Oświadczenie jest wydawane na okres do 180 dni i służy do zalegalizowania pracy w czasie oczekiwania na Kartę Pobytu a także do uzyskanie wizy pracowniczej w Konsulacie.

Kto może skorzystać z oświadczenia o wykonywaniu pracy?

Państwa, których obywatele mogą pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to tylko i wyłącznie: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi musi być wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń. Oprócz tego cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy w RP, uprawniający do wykonywania pracy na terenie Polski.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca w Powiatowym Urzędzie Pracy, który wpisuje oświadczenie cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Gdy oświadczenie zostaje zarejestrowane przez urząd, pracodawca przekazuje je cudzoziemcowi, który na tej podstawie składa wniosek o wizę w Konsulacie. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia go do pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w ciągu 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy) pracy przez cudzoziemca. 

Dzięki współpracy z Motli Business Consulting oświadczenie o powierzeniu pracy otrzymasz najszybciej jak to możliwe. W zakresie naszych działań jest poinformowanie PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca jak i niepodjęciu pracy. Współpracując z naszą firmą usługa jest zawsze wykonywana kompleksowo i z należytą starannością.