Konsultacje

Zajmiemy się przygotowaniem dokumentów i umówimy termin osobistego złożenia wniosku w Urzędzie Wojewódzkim.

Konsultacje dla cudzoziemców i firm

Każdy Cudzoziemiec czy pracodawca posiada wiedzę na temat swojej pracy czy biznesu, który prowadzi. Najczęściej jest specjalista w swojej dziedzinie i przewyższa swoimi umiejętnościami i wiedzą innych. Podobnie jest w branży legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zawiłość przepisów, ciągłe zmiany w rozporządzeniach i ustawach powodują niejednoznaczną interpretację, która może doprowadzić do kłopotów zarówno Cudzoziemca jak i jego pracodawcę. Dlatego firma Motli Business Consulting Sp. Z O.O. oferuje Państwu konsultacje we wszystkich sprawach związanych z legalizacją pobytu i pracy, zezwoleniami na pracę, łączeniem rodzin, uzyskaniem rezydenta długoterminowego UE oraz obywatelstwem.

Nie ma potrzeby głowić się nad ustawami i szukać pomocy w internetowych komentarzach, które często nie mają nic wspólnego z poradą a wręcz odwrotnie, wprowadzają w błąd i budują błędny obraz rzeczywistości. Tym bardziej zachęcamy do kontaktu z naszą firma i uzyskania porady rzeczowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami bez ryzyka.