Karta pobytu

Zajmiemy się przygotowaniem dokumentów do karty pobytu i umówimy termin osobistego złożenia wniosku w Urzędzie Wojewódzkim.

Wydanie karty pobytu

Karta pobytu dla obcokrajowca to nasza specjalność. Po naszej stronie jest (wskazanie najlepszego rozwiązania dla klienta, wypełnienie dokumentów, umówienie wizyty w Urzędzie Wojewódzkim). W trakcie postepowania nasi pracownicy kontaktują się z inspektorem prowadzącym postępowanie, uzupełniają ewentualne dokumenty. Podczas postepowania klient ma dostęp do pełnej informacji na temat swojego wniosku o kartę pobytu i jego przebiegu. 

Pisanie pism, ponagleń oraz kierowanie spraw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest zawsze w cenie usługi, nasi klienci nigdy nie zostają obciążani żadnymi dodatkowymi kosztami.

Karta pobytu czasowego

Karta czasowego pobytu to zezwolenie na przebywanie na terytorium RP od roku do 3 lat. 

Karta jest wydawana ze względu na konkretne okoliczności:

– praca

– prowadzenie działalności gospodarczej

– podjęcie studiów na uczelni wyższej

– prowadzenie badań naukowych

– pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim

– chęć połączenia z rodziną przebywają na terenie Polski

– inne przyczyny uzasadniające konieczność pobytu dłuższego

Motli Business Consulting świadczy również pomoc dla pracodawców, którzy chcą uzyskać dla swoich pracowników zezwolenie na pracę i kartę pobytu. Nasi specjaliści pomogą złożyć wniosek o wydanie karty. 

Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego w naszych biurach we Wrocławiu i Poznaniu jak również poprzez email, telefon lub media społecznościowe. Służymy pomocą i wsparciem na wszystkich etapach uzyskiwania karty pobytu.

Karta stałego pobytu i rezydenta długoterminowego UE  

Motli Business Consulting specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw cudzoziemców. Jesteśmy specjalistami posiadającymi duże doświadczenie, biegle poruszamy się w przepisach. Jeśli chcesz uzyskać karta pobytu stałego lub rezydenta długoterminowego UE skorzystaj z naszej pomocy. Pomożemy Ci skompletować wszystkie niezbędne dokumenty, złożyć wniosek bezpośrednio w urzędzie oraz uzyskać stempel do paszportu. Po zakończeniu postępowania odbierzemy w Twoim imieniu decyzję.

Skutecznie wspieramy obywateli różnych krajów w uzyskiwaniu pobytu stałego oraz rezydenta długoterminowego UE. Zajmuje się przeprowadzaniem całej procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. 

Należy podkreślić, że decyzja jest ważna dożywotnio a karta stałego pobytu i rezydenta w Polsce jest ważna przez 10 lat, a to oznacza, że przed upływem tego terminu należy złożyć wniosek o wymianę na nową. 

Karta pobytu Poznań i Wrocław

Zapraszamy do naszych oddziałów w Poznaniu oraz Wrocławiu na bezpłatną konsultacje dotyczącą uzyskania karty pobytu.