Pomoc w cofnięciu deportacji

Deportacja to nie koniec świata…

Deportacja z Polski

W sytuacji nielegalnego pobytu na terenie RP nasza firma pomaga w procedurze deportacyjnej, stawia się wraz z naszym klientem w placówce Straży Granicznej na przesłuchaniu oraz reprezentuje cudzoziemca we wszystkich sprawach wyjaśniających. Nasza oferta dotyczy również cofnięcia zakazu wjazdu na terytorium RP po upływie połowy kary wskazanej na decyzji Straży Granicznej.

W przypadku nielegalnego pobytu Cudzoziemca na terytorium RP – SG przeprowadza przesłuchanie  i wydaje dokumenty deportacyjny zobowiązujący do powrotu do państwa pochodzenia. Dokument ten zobowiązuje Cudzoziemca do wyjazdu w terminie 14 dni.

We wszystkich przypadkach dotyczących deportacji Straż Graniczna określa termin zakazu wjazdu na terytorium UE, który waha się od 6 miesięcy do 3 lat – jest to uzależnione od wykroczenia jakiego dokonał Cudzoziemiec.