Blog

Czym jest meldunek tymczasowy w Polsce?

Sprawy związane z meldunkiem budzą wiele kontrowersji w Polsce. Zupełnie niesłusznie. Przepisy są bardzo jasne i szczegółowo doprecyzowane. Skąd zatem tak wiele kontrowersji, które towarzyszą temu zagadnieniu? Nie wiemy tego, ale pragniemy te kwestie i spory raz na...

Jakie są wymagane dokumenty na pobyt czasowy?

Wyjazd do rodziny, rozpoczęcie pracy, badania naukowe… to niejedyne powody, dla których obcokrajowcy ubiegają się o pozwolenie na pobyt czasowy. Dzięki niemu cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Polski przez maksymalnie trzy lata. Wielu osobom daje to...