Kancelaria Prawna

Motli Business Consulting Sp. Z O.O. współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi celem zapewnienia wsparcia naszym klientom również w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej.

Porady prawne dla cudzoziemców i firm

Prawo gospodarcze/ obsługa korporacyjna

 • Naszym klientom doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej,
 • Zapewniamy obsługa prawna w zakresie rejestracji spółek, co obejmuje przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym),a także pomagamy przy rejestracji bieżących zmian
 • Wspieramy przy takich czynnościach jak powołanie zarządu i innych osób uprawnionych do reprezentacji spółki, asysta podczas czynności u notariusza, przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym),
 • Prowadzimy bieżące doradztwo prawne przy organizacji zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy

Prawo pracy

 • Wspomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosunkami pracy,
 • Sporządzamy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie
 • Sporządzamy inne dokumenty związane z prawem pracy – regulaminy regulamin pracy, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy)
 • doradzamy w obszarze przeciwdziałania mobbingowi (polityka antymobbingowa, reprezentacja w postępowaniach sądowych i przedsądowych)

Prawo rodzinne i cywilne

 • pomagamy w rozwiązywaniu problemów wynikających z różnorakich dziedzin prawa rodzinnego i cywilnego, 
 • prowadzimy spraw o alimenty, sprawy o rozwód i separację, ustalenie ojcostwa,  kontakty z dziećmi,
 • pomagamy w przygotowywaniu, interpretacji i rozwiązywaniu umów,
 • doradzamy i występujemy przed sądami wszystkich instancji,
 • pomagamy na każdym etapie sporu z kontrahentem – mediacje, postępowanie sądowe / arbitrażowe,

  Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

  • wspomagamy naszych klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministrcyjnym
  • sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma 
  •  pomagamy w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń
  •  sporządzamy odwołania, zażalenia, skargi oraz inne środki zaskarżenia
  • Odpowiadamy za kontakt z organem prowadzącym postępowanie

  Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nasza pomoc obejmuje spotkanie wstępne, podczas którego zapoznajemy się z zagadnieniem. Po spotkaniu sporządzamy informację wskazującą o ewentualnych kolejnych działaniach i ramach czasowych realizacji.