Po co jest karta pobytu czasowego? Obcokrajowcy coraz częściej przyjeżdżają do Polski. Jeśli chcą zatrzymać się w niej na dłużej, muszą dokonać niezbędnych formalności. Od razu nasuwają się pytania – jak je załatwić, co trzeba zrobić, jakie dokumenty są potrzebne? – i mnóstwo, mnóstwo innych. Większość z nich stara się o kartę pobytu czasowego, która umożliwia przebywanie nawet do 3 lat na terytorium polskim. Dzisiaj wyjaśnimy dokładnie, jak ją uzyskać krok po kroku i co koniecznie trzeba wiedzieć na jej temat. 

Jak zdobyć kartę pobytu czasowego? 

Formalności – kto z nas je lubi? Prawdopodobnie mało osób, jednak w wielu przypadkach są one niezbędne. Załatwienie karty pobytu czasowego nie musi być jednak trudne. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że otrzymuje się ją od urzędu wojewódzkiego, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Karta potwierdza jego tożsamość – dlatego są pobierane odciski palców – i umożliwia przebywanie w Polsce przez określony na niej czas. Może to być od 3 miesięcy do 3 lat. 

By otrzymać kartę pobytu czasowego, trzeba złożyć następujące dokumenty: 

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży, wraz z oryginałem do wglądu,
  • 4 aktualne zdjęcia – kolorowe i o wymiarach 35 mm x 45 mm,
  • wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

Czasami jednak te dokumenty nie wystarczą. Wielu obcokrajowców się zastanawia, jak zdobyć kartę pobytu czasowego w konkretnych sytuacjach. 

Jak wiadomo, osoby z zagranicy przyjeżdżają do Polski w różnych celach. Czasami powodem jest praca, nierzadko rodzina, często studia, a nawet działalność gospodarcza – oraz wiele innych kwestii. Warto zasięgnąć porady profesjonalistów, takich jak Motli Business Consulting, którzy pomogą w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i doradzą, co jeszcze trzeba przedstawić staroście. Specjaliści służą pomocą, mogą nawet osobiście się pojawić w urzędzie wojewódzkim. Dzięki temu obcokrajowiec otrzyma kartę pobytu czasowego szybko, sprawnie i bez zbędnego stresu.

Karta pobytu czasowego – opłaty 

Karta pobytu czasowego uprawnia do przekraczania granicy polskiej, ale nie znaczy to, że można podróżować lub przebywać w państwach strefy Schengen. Warto też poznać opłaty związanie z uzyskaniem karty pobytu czasowego:

  • wydanie lub wymiana karty pobytu – 50 złotych,
  • za wymianę karty pobytu, która została zgubiona lub zniszczona z winy obcokrajowca – 100 złotych,
  • w przypadku kolejnej utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo – 150 złotych.

Jednak nie każdy musi ponosić opłaty związane z kartą. Nie dotyczy to osób, które mają status uchodźcy, uzupełniającą ochronę, ochronę międzynarodową lub przebywają w Polsce ze względów humanitarnych. Jeśli zaś karta pobytu czasowego ma techniczne wady, cudzoziemiec również nie ma obowiązku pokrywania jej wartości.

Czy karta pobytu czasowego musi być wymieniana? 

Wielu obcokrajowców, którzy się zastanawiają, jak zdobyć kartę pobytu czasowego, nurtuje pytanie – czy trzeba ją wymieniać co jakiś czas? Tak, należy to zrobić w przypadku zmiany danych, a nawet wtedy, kiedy wygląd cudzoziemca tak uległ zmianie, że nie można go rozpoznać. Takie przypadki nie zdarzają się najczęściej, ale również mają miejsce.

Kartę pobytu czasowego należy też wymienić, jeśli uległa zniszczeniu lub została skradziona. Cudzoziemiec powinien zgłosić takie przypadki na odpowiednim formularzu w terminie do 3 dni od dnia jej utraty. Warto wiedzieć, że kartę pobytu odbiera się osobiście w urzędzie wojewódzkimW przypadku nieletnich poniżej 13 roku życia może to zrobić opiekun prawny. 

Karta pobytu czasowego – kto Cię wyręczy w jej uzyskaniu? 

Coraz więcej osób korzysta z usług profesjonalistów, takich jak Motli Business Consulting, którzy sprawnie ubiegają się o kartę pobytu czasowego za nich. Wszelkie formalności, papierologia i podobne sprawy nie muszą ciążyć na cudzoziemcu – specjaliści skutecznie załatwią większość spraw za niego. Mogą nawet stawić się w urzędzie wojewódzkim. Dzięki temu proces ubiegania się o kartę pobytu czasowego przebiega szybciej, skuteczniej i bez zbędnego stresu. Warto powierzyć tak czasochłonne zajęcie w dobre ręce.