Pozwolenie na pracę to niezwykle pożądany dokument. To dzięki niemu obcokrajowcy mogą bez przeszkód podjąć się pracy w Polsce, a nawet związać z nią na stałe. Chociaż jest wydawane na czas określony, bez problemu można je przedłużać. Sama procedura nie jest skomplikowana – jeśli ubiegający się wie, co dokładnie zrobić krok po kroku. Obecnie o pozwolenie stara się coraz więcej Ukraińców. Jak więc sprawnie i skutecznie uzyskać pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Pozwolenie na pracę dla Ukraińca – niezbędne informacje 

Są wyjątki, w których cudzoziemiec nie musi się starać o pozwolenie na pracę. Dotyczy to między innymi osób, posiadających zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub tych, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ukraińcy jednak w praktycznie każdym przypadku muszą się ubiegać o pozwolenie na pracę. Jak wygląda ten proces?

Przede wszystkim wnioskuje o to pracodawca. Wypełniony wniosek z niezbędnymi dokumentami ma być złożony przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem zatrudnienia. Pozwolenie na pracę dla Ukraińca jest wydawane na określony czas – zazwyczaj są to trzy lata. Oczywiście potem bez przeszkód może być ono przedłużone. Aby w ogóle otrzymać ten dokument, osoba z zagranicy musi mieć wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce

Obcokrajowcy z reguły ubiegają się o pozwolenie typu A. Taki dokument może wydać tylko wojewoda. Nie uprawnia on jednak do pracy w każdym zakładzie i u każdego pracodawcy. Pozwolenie na pracę dla Ukraińca upoważnia do wykonywania zawodu u konkretnej osoby zatrudniającej na jasno określonym stanowisku. Dlatego tak ważne jest, by rzetelnie wypełnić wniosek. W nim są zawarte wszelkie informacje. 

pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać pozwolenie na pracę dla Ukraińca? 

Jedna z najmniej przyjemnych czynności – formalności. Nic dziwnego, ubieganie się o pozwolenie na pracę dla Ukraińca wiąże się ze sporą ilością dokumentów. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy firm, które się zajmują kompletacją dokumentów, pomocą w uzyskaniu pozwolenia i fachowym doradztwem tak, jak firma Pracownicy z zagranicy, świadcząca kompleksowe wsparcie.

Najpierw jednak warto poznać listę potrzebnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na pracę dla Ukraińca. Są to:

  • wniosek,
  • ważny dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca – dowód osobisty, dokument podróży lub inny,
  • nazwa i adres siedziby pracodawcy,
  • umowa spółki, jeśli podmiotem powierzającym pracę jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna,
  • akty notarialne, jeśli podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji,
  • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy  ,
  • kopię dokumentu podróży obcokrajowca,
  • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy,
  • dowód wpłaty określonej sumy, który zawiera dane (imię i nazwisko) cudzoziemca,
  • dokumenty, które potwierdzają, że Ukrainiec spełnia wszystkie wymagania w tym kwalifikacyjne,
  • jeśli w imieniu pracodawcy występuje osoba trzecia – upoważnienie.

Praca dla Ukraińca – przedłużenie pozwolenia 

Zezwolenie na pracę dla Ukraińca u tego samego pracodawcy może zostać przedłużone. Jest to możliwe, jeśli chodzi o wykonywanie tego samego stanowiska.

Pracodawca musi złożyć dokumenty w odpowiednim czasie. Nie powinno to być wcześniej niż trzy miesiące przed okresem upływu ważności. Jeśli jednak osoba wnioskująca złoży wniosek później niż miesiąc przed tym terminem – będzie już za późno. 

Pracodawca, który zatrudnia Ukraińca, ma wobec niego dokładnie takie same obowiązki, jak wobec polskich pracowników. W związku z tym musi odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przestrzegać Kodeksu Pracy czy też obliczać, pobierać i wypłacać zaliczki na podatek dochodowy.

pozwolenie na pracę dla Ukraińca

Ile kosztuje pozwolenie na pracę dla cudzoziemca? 

Kwota jest uzależniona od rodzaju pozwolenia o pracę dla Ukraińca. Jeśli praca ma być wykonywana krócej niż 3 miesiące, jest to około 50 zł. W przypadku:

 • dłuższego okresu – około 100 zł,
 • kiedy pracodawca zamierza delegować obcokrajowca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej – około 200 zł,
 • w przypadku pracy sezonowej – około 30 zł.

Jeśli zaś chodzi o przedłużenie zezwolenia, opłata wynosi zazwyczaj połowę określonych kwot. 

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu pozwolenia na pracę dla Ukraińca? 

Kompletowanie wszystkich dokumentów, obecność w Urzędzie Wojewódzkim, szczegółowa znajomość przepisów… to bywa męczące, czasochłonne i stresujące. 

Dlatego warto postawić na firmy, które zrobią to za Ciebie tak, jak Pracownicy z zagranicy. Dzięki temu otrzymanie pozwolenia na pracę dla Ukraińca będzie przebiegało zdecydowanie szybciej. Specjaliści stawią się za Ciebie nawet w Urzędzie Wojewódzkim, oszczędzając Twój cenny czas. Nieważne czy ma to być pozwolenie typu A, czy E – wszystkie formalności zostaną załatwione.