Obecnie coraz więcej obcokrajowców pragnie korzystać z atrakcyjnych możliwości zarobku w Polsce. Znaczna liczba osób chętnie ubiega się także o pozwolenie na pracę dla Ukraińca. Jednak, aby bezproblemowo wykonywać dany zawód, niezbędne jest przejście konkretnego procesu. Umożliwia on otrzymanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Jak więc uzyskać taki dokument, gdzie się o niego starać i co zrobić krok po kroku. 

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców jak wygląda?

Zezwolenie tego typu wydawane jest przez wojewodę. Warunkiem jego uzyskania jest posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Urząd wojewódzki bierze również pod uwagę wizę, upoważniającą do przebywania na terenach państwa polskiego. 

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców zawiera wszystkie informacje, dotyczące stanowiska pracy. Mowa w tym przypadku o:

 • rodzaju pracy, 
 • najniższym wynagrodzeniu, 
 • wymiarze czasu lub liczby godzin, 
 •  rodzaju umowy,
 • ważności tego zezwolenia.

 Ważność pozwolenia na pracę jest umieszczona na dokumencie.  W przypadku jednej osoby, nie może być dłuższa niż trzy lata.

Jakie są rodzaje pozwoleń na pracę dla cudzoziemców?

Pozwolenia na pracę dzielą się na kilka typów.

 1. Typ A – jest wydawane dla obcokrajowca, wykonującego pracę dla podmiotu, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności, znajduje się na terytorium Polski.
 2. Typ B – dotyczy cudzoziemca, który pełni konkretną funkcję w zarządzie osoby prawnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji. Dotyczy to też osoby zza granicy, prowadzącej sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako np. prokurent.
 3. Typ C – obejmuje obcokrajowca, który pracuje w zagranicznej firmie i delegowany jest do pracy w Polsce na dłużej niż miesiąc w ciągu roku.
 4. Typ D – dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego tymczasowo do pracy w Polsce oraz zatrudnionego w zagranicznej firmie, niemającej w Polsce swego oddziału.
 5. Typ E – odnosi się do obcokrajowca, który został oddelegowany do pracy na terytorium polskim na dłużej niż miesiąc w ciągu kolejnego pół roku.

Pozwolenie na pracę dla Ukraińca jak je załatwić?

pozwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca. Jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy w uzyskaniu szybkiego pozwolenia na pracę dla Ukraińca, zgłoś się do nas. Firma Pracownicy z zagranicy, rzetelnie dba o wszystkie sprawy obcokrajowców w Polsce, obsługując zarówno agencje pracy, firmy, jak i klientów indywidualnych. Świadczymy usługi fachowego doradztwa oraz pomocy w skompletowaniu dokumentów. Dzięki temu masz pewność, że każda sprawa zostanie przeprowadzona szybko i profesjonalnie. Zajmiemy się wszystkim za Ciebie.

Wymagane dokumenty, które muszą zostać złożone, aby pozwolenie na pracę Ukraińca zostało wydane to: 

 •  wniosek o wydanie pozwolenia,
 • kopia dokumentu podróży obcokrajowca,
 • kopia dowodu uiszczenia wpłaty za wydanie zezwolenia,
 • kopia dokumentów potwierdzających okoliczności, od których zależy wydanie zezwolenia,
 •  oświadczenie dotyczące braku karalności (lub jej występowaniu),
 • dokumenty potwierdzające tożsamość, gdy pracodawca jest osobą prywatną lub fizyczną. Dotyczy to też spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poza tym, każdy typ pozwolenia (A, B, C, D, E) wymaga dodatkowych pism np. w przypadku typu A, jest to informacja od starosty. Aby uzyskać więcej danych na ten temat, zapraszamy serdecznie do kontaktu i zapoznania się z konkretnymi dokumentami, dotyczącymi pozwolenia na pracę dla cudzoziemców

Szybkie pozwolenie na pracę dla osób z zagranicy

Nieważne, czy ubiegasz się o pozwolenie na pracę dla Ukraińca, czy dla innego cudzoziemca – zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej w trzech egzemplarzach.

Pamiętaj też, że jeśli obcokrajowiec nie podejmie się pracy w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia zezwolenia, trzeba podjąć odpowiednie kroki. Pracodawca koniecznie musi poinformować o tym urząd wojewódzki, aby nie dostać nawet od 3 tysięcy do 5 tysięcy złotych kary.

Jeśli chcesz otrzymać szybkie pozwolenie na pracę dla cudzoziemca, zapraszamy do współpracy! Firma Pracownicy z zagranicy zajmuje się dokonywaniem wszelakiego rodzaju formalności. Uzyskamy dla Ciebie zezwolenie typu A, B, C, D, E. 

Zapraszamy agencje pracy, firmy oraz osoby indywidualne. Oferujemy również inne usługi, takie jak np. zezwolenia na pobyt stały lub przedłużenie wiz pracowniczych

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca – w jakim przypadku nie jest wymagane?

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemca nie jest wymagane we wszystkich przypadkach. Nie potrzebują go obcokrajowcy, którzy mają nadany w Polsce status uchodźcy lub otrzymali ochronę uzupełniającą. Dotyczy to też osób z zagranicy, które:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały,
 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce,
 • mają zgodę na pobyt tolerowany na terytorium polskim,
 • korzystają z ochrony czasowej lub humanitarnej,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, udzielone w związku z zawarciem małżeństwa,
 • zachowały prawo do pobytu ze względu na sytuację życiową,
 • posiadają Kartę Polaka,
 • prowadzą szkolenia,
 • biorą udział w stażach zawodowych lub programach realizowanych przez UE,
 • pracują 30 dni w roku jako artyści lub naukowcy,
 • są nauczycielami języków obcych i wykonują pracę w placówkach szkolnych.

Ile kosztuje pozwolenie na pracę dla cudzoziemca? 

Opłata za pozwolenia na pracę dla cudzoziemca jest uzależniona od okresu wykonywania obowiązków. Tak więc w przypadku osób z zagranicy, które nie będą pracowały dłużej niż 3 miesiące, koszt wynosi 50 zł. Jeśli zaś obowiązki zostaną powierzone cudzoziemcowi na ponad 3 miesiące opłata to 100 zł. 

Możliwe jest również delegowanie obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej. Wówczas opłata wynosi 200 zł. Czasami obowiązkiem pracowników jest wykonanie tylko usług sezonowych. Koszt za takie pozwolenie na pracę dla cudzoziemca to 30 zł.