Zezwolenia na pobyt czasowy na studia stacjonarne staje się coraz popularniejszy. Duży wybór uczelni w Polsce sprawia, że cudzoziemcy coraz chętniej chcą przyjeżdżać w nasze strony, aby poszerzać swoją wiedzę. Studia stacjonarne – zarówno licencjackie, jak i magisterskie – cieszą się ogromną popularnością wśród młodych z całego świata. Jednak, aby takiej nauki można było się podjąć, cudzoziemiec powinien wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy związany z kształceniem. Jest to formalność, dzięki której będzie on mógł legalnie zdobywać wiedzę bez żadnych przeszkód i nieudogodnień. Taki proces nie jest trudny, jednak wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków przez kandydata.

Zezwolenie na pobyt czasowy na studia – co musisz wiedzieć?

Na wstępie musisz wiedzieć, że zezwolenie jest wydawane przez urząd wojewódzki. To właśnie tam składa się wniosek i resztę potrzebnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy na studia. W urzędzie trzeba stawić się osobiście z ważnym dokumentem tożsamości. Do obowiązków kandydata ubiegającego się o zezwolenie, należy dołączenie kopii zaświadczenia o przyjęciu na studia. Wszelkie informacje o opłatach również muszą zostać załączone do wniosku – mowa tutaj o zapłacie czesnego na uczelni. Jeśli podczas procesu pojawią się niespodziewane komplikacje lub problemy, cudzoziemiec ma możliwość skorzystania z pomocy, jaką oferuje firma Pracownicy z zagranicy. Nasi specjaliści wyjaśnią wszystkie nieprawidłowości, uzupełnią wiedzę kandydata na temat pobytu czasowego na studia, a także doradzą, co zrobić, aby proces przebiegł szybko i pomyślnie. Pomogą również skompletować wszystkie potrzebne dokumenty, aby nic nie zostało pominięte. Załatwienie sprawy powinno zakończyć się w terminie około 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Pobyt czasowy a kwestie finansowe

Wojewoda musi mieć pewność, że student zza granicy poradzi sobie finansowo podczas swojego pobytu. Dlatego, aby proces przebiegł pomyślnie, do wniosku należy załączyć zaświadczenie o dysponowanych środkach pieniężnych przez studenta. Najlepiej, aby znalazła się tam też informacja, o pewności bezproblemowego powrotu do ojczystego kraju. Równie istotne jest to, aby zwrócić uwagę na ubezpieczenie zdrowotne. Odpowiednio zapewniona opieka zdrowotna nie obciąża zagranicznego studenta dodatkowymi kosztami.

Pobyt czasowy na studia – na jak długo?

Pierwsze zezwolenie, jakie uzyskuje obcokrajowiec w celu kształcenia, jest wydawane na okres piętnastu miesięcy. W innych sytuacjach wojewoda będzie określał czas pobytu studenta na podstawie trwania roku akademickiego. Warto pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy na studia nie przedłuża się samoistnie. Cudzoziemiec ma obowiązek udać się do urzędu przed końcem daty ważności aktualnego zezwolenia i złożyć kolejny wniosek, który będzie mógł zostać wydany na okres trzech lat. Ubiegając się o zezwolenie na pobyt, związane z kształceniem, student nie może podjąć się pracy w tym czasie. Jeśli będzie to konieczne, taką sprawę trzeba zgłosić do wojewody, aby uzupełnić formalności dotyczące zmiany celu pobytu.

Studenci zza granicy mają idealne warunki do kształcenia się w Polsce. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte na ostatni guzik to zezwolenie na pobyt czasowy na studia stacjonarne, powinno przebiec bez problemu.