+48 513 688 508 info@motli.pl

Oferta

Złożenie wniosku na Kartę Pobytu

 • Po naszej stronie jest (wskazanie najlepszego rozwiązania dla klienta, wypełnienie dokumentów, kontakt z inspektorem prowadzącym postępowanie, uzupełnianie braków, dochowywanie terminów, informowanie klienta o przebiegu postępowania, pisanie pism, ponagleń oraz kierowanie spraw do sądu, odbiór decyzji.
  Kartę Pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście z pracownikiem naszej firmy.
 • Koszty opłat skarbowych 490 zł (440 zł opłata skarbowa, 50 zł wydruk karty).

Złożenie wniosku na zezwolenie na prace

 • W imieniu pracodawców składamy wnioski na Zezwolenie na prace dla cudzoziemców. Naszym zadaniem jest zaproponowanie najlepszego rozwiązania dla pracodawcy w celu legalnego zatrudnienia pracownika, wypełnienie dokumentów, złożenie ich w odpowiednim urzędzie, dochowanie terminów.
 • W przypadku toczącego się już postępowania na pobyt czasowy i pracę (KP) naszym celem jest zapewnienie pracodawcy ciągłości legalnego zatrudnienia cudzoziemca w okresie oczekiwanie na pobyt czasowy i prace cudzoziemca.
 • Zezwolenie na pracę jest również wydawane w celu wydania wizy pracowniczej na rok.
 • Na w/w wniosek składa się opłata skarbowa w wysokości 100 zł.

Oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy 

 • Również w imieniu pracodawców składamy wnioski na oświadczenie o powierzeniu pracy. Po naszej stronie jest wypełnienie dokumentów, złożenie wniosku w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy, dokonywanie korekt – poprawek, odbiór decyzji.
 • Oświadczenie jest wydawane na maksymalnie 180 dni i służy także do uzyskanie wizy pracowniczej na w/w okres.
 • Na w/w wniosek składa się opłata skarbowa w wysokości 30 zł.

Pomoc w cofnięciu zakazu wjazdu cudzoziemcowi – Straż Graniczna

 • W sytuacji nielegalnego pobytu na terenie RP nasza firma pomaga w procedurze deportacyjnej, stawia się wraz z naszym klientem w placówce Straży Granicznej na przesłuchaniu oraz reprezentuje cudzoziemca we wszystkich sprawach wyjaśniających. Nasza oferta dotyczy również cofnięcia zakazu wjazdu na terytorium RP po upływie połowy kary wskazanej na decyzji Straży Granicznej.

Odszkodowanie finansowe za przewlekłe postępowanie

Motli Business Consulting Sp. Z O.O. może w imieniu cudzoziemca lub pracodawcy złożyć ponaglenie lub skargę do Sądu na przewlekłość lub bezczynność postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Efektem naszej pracy jest uzyskanie przez cudzoziemca lub pracodawcę odszkodowania za nieterminowe wydanie decyzji a co za tym idzie narażenie na utratę płynności finansowej. Motli Business Consulting Sp. Z O.O. może pochwalić się dużą skutecznością w w/w postępowaniach oraz sprawnym działaniem w na rzecz swoich klientów.

 

Koordynowanie już złożonych wniosków

 • Oferujemy również usługę tzw. „wejścia na wniosek” jeżeli wniosek na kartę pobytu lub zezwolenie został już złożony, ale cudzoziemiec lub pracodawca nie może się o niego upomnieć, kontrolować go lub nie ma kontaktu z Urzędem możemy po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa rozpocząć opiekę nad takimi wnioskiem do momentu wydania decyzji. Po uzyskaniu pełnomocnictwa nasza firma staje się strona reprezentującą pracodawcę w sprawach dotyczących postepowań a w szczególności do kontaktowania się i inspektorem, uzupełniania braków w dokumentach, składania ponagleń i skarg do urzędu w celu wydania decyzji.

Abonament

 • Wszystkie nasze usługi w ramach abonamentu – W związku z tym, że nasza firma specjalizuje się w legalizacji pobytu i pracy oferujemy naszym klientom kompleksową usługę, która bez względu na ilość zleceń zawsze jest na jednakowym poziomie finansowym. Celem naszej usługi abonamentowej jest odciążenie pracy HR i Kadr w firmach zatrudniających duże ilości cudzoziemców, to nasza firma odpowiada za legalny pobyt i pracę cudzoziemca co powoduje bezpieczeństwo w prowadzeniu biznesu.
 • Usługa jest opłacana na podstawie comiesięcznej faktury VAT zgodnie z umową a jej wysokość jest uzależniona od ilości toczących się postępowań.

Rekrutacja pracowników

 • Na zasadach outsourcingu, pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, doradztwa personalnego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów jesteśmy w stanie profesjonalnie odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby Klientów i Kandydatów. Za cel stawiamy sobie partnerstwo z naszymi Klientami oraz Kandydatami, a rzetelność stanowi podstawę naszego działania. Z nami efektywnie zaplanujesz rekrutacje, a zaoszczędzony czas przeznaczysz na rozwój biznesu! Rekrutujemy pracowników z krajów: Ukraina, Białoruś, Wietnam.

Inne usługi

 • doradztwo w zakresie zatrudnienia,
 • pisanie ponagleń, zażaleń i skarg do sądu,
 • prowadzenie postępowań w zakresie (łączenia rodzin, pobytu związanego z pobieraniem nauki, prowadzeniem działalności gospodarczej, pobytu stałego i rezydenta)

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

info@motli.pl

+48 513 688 508

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

kontakt@motli.pl

+48 601 259 696
+48 601 259 696 (rosyjski, ukraiński)

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00