+48 513 688 508 info@motli.pl

Jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce?

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce obcokrajowca oraz rezydenta długoterminowego UE

O zezwolenie na pobyt stały może ubiegać się cudzoziemiec przebywający w Polsce ponad 5 lat. Dodatkowo musi zostać wykazany co najmniej 3 letni okres zatrudnienia na terytorium Polski. Cudzoziemiec może w tym okresie opuścić Polskę jednorazowo. Okres ten nie może przekraczać 6. miesięcy. Ważne jest również by wszystkie pobyty poza strefą Shengen nie wynosiły więcej niż 10 miesięcy. Koniecznym elementem do uzyskania pobytu stałego jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie B1. Taki dokument możliwy jest do uzyskania poprzez zaliczenie państwowego egzaminu na Uniwersytecie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 36

50-413 Wrocław

info@motli.pl

+48 513 688 508

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Poznań

ul. Św. Marcina 45

61-806 Poznań

kontakt@motli.pl

+48 601 259 696

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00