+48 513 688 508 info@motli.pl

Karta pobytu dla obcokrajowca – wsparcie w formalnościach

Karta pobytu

Karta pobytu to dokument pobytowy wydawany przez właściwego Wojewodę, ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Może być wydawana w różnym celu.

Pobyt czasowy i praca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pobyt uzyskują cudzoziemcy, którzy zamierzają podjąć lub kontynuować pracę, a także którzy są delegowani do pracy przez pracodawcę zagranicznego

Pobyt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Poza prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt udzielane jest również obcokrajowcom, którzy pełnią funkcje w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, gdy są w posiadaniu akcji lub udziałów

Pobyt z tubylcem lub cudzoziemcem

Zezwolenie na pobyt udzielane jest:

  • cudzoziemcowi, który jest w związku małżeńskim z polskim obywatelem,
  • cudzoziemcowi, który jest członkiem rodziny polskiego obywatela innym niż małżonek lub dziecko, ze względów finansowych bądź zdrowotnych,
  • cudzoziemcowi, który ma na celu połączenie się z członkami rodziny – cudzoziemcami, którzy mają pozwolenie na przebywanie na terytorium RP,
  • w związku z innymi okolicznościami

Pobyt związany z pobieraniem nauki bądź prowadzeniem badań naukowych

Kartę pobytu uzyskują obcokrajowcy, którzy zamierzają podjąć naukę:

  • na stacjonarnych studiach wyższych
  • na stacjonarnych studiach doktoranckich
  • na kursie przygotowawczym do podjęcia nauki na ww. studiach w języku polskim
  • w innej formie niż wymienione powyżej

Pobyt związany z poszukiwaniem pracy przez absolwenta

Zezwolenie uzyskuje cudzoziemiec, który ukończył naukę na polskiej uczelni i poszukuje pracy na terytorium RP

Pobyt z uwagi na inne okoliczności

Karta pobytu jest wydawana na okres od 3 miesięcy do maksymalnie 3 lat. Jest ona dokumentem pobytowym, który uprawnia posiadacza do przekroczenia granicy kraju swojego pochodzenia oraz granic w ramach strefy Schengen.

Karta pobytu dla obcokrajowca – dlaczego warto postawić na wsparcie w formalnościach

Cała procedura postępowania w sprawie uzyskania karty pobytu składa się z dużej liczby dość skomplikowanych kroków. Wymaga złożenia wielu dokumentów i dopilnowania wszystkich formalności.

Najważniejszym warunkiem jest to, aby wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt został złożony w dozwolonym terminie. Przypada on najpóźniej w ostatni dzień legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe dokumenty, jakie należy przygotować, aby ubiegać się o kartę pobytu, to oczywiście formularz wyżej wspomnianego wniosku, aktualne fotografie oraz ważny dokument podróży. Kolejne dokumenty różnią się w zależności od tego, jaki jest powód pobytu na terenie Polski. Na przykład w przypadku pobytu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy dostarczyć dokumenty dotyczące działalności, jak umowa spółki, bilans spółki itp. W przypadku pobytu związanego z nauką, konieczne są dokumenty potwierdzające podjęcie lub kontynuację nauki, zaświadczenie o przyjęciu na studia, itp.

Cały proces uzyskania karty pobytu, uwzględniając ilość obowiązkowych dokumentów, potrzebny czas oraz poziom trudności, może zniechęcić i napełnić obawami. Warto jest więc zwrócić się o wsparcie w przejściu procedury uzyskania karty pobytu. Odpowiednia firma może pomóc w dopilnowaniu wszelkich formalności i sprawić, aby cały proces przebiegł tak sprawnie, jak to możliwe. Nikt nie chce mieć do czynienia z dodatkowymi problemami, dlatego warto skorzystać z oferowanych usług, które pozwolą skutecznie zaoszczędzić czas i niepotrzebne nerwy.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Kontakt

Wrocław

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 37
50-413 Wrocław

info@motli.pl

+48 513 688 508

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

Poznań

ul. Św. Marcin 45 C, pok.13
Poznań 61-806

kontakt@motli.pl

+48 601 259 696
+48 601 259 696 (rosyjski, ukraiński)

poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00